“СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 2, no. 2, May 2018, pp. 31-40, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/180.