Toshkov, A. АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 2, бр 3, May 2018, с-ци 2-9, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/170.