“ВОДОРОДЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК - ПРОМИШЛЕН ДОБИВ И УПОТРЕБА”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 2, no. 4, May 2018, pp. 9-14, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/160.