Toshkov, A. ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2013 В БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 2, бр 4, May 2018, с-ци 1-2, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/158.