“КЛАСИФИКАЦИОННО ДЪРВО И KULLBACK-LEIBLER РАСТОЯНИЕ-ОСНОВАНО НА ДЕТЕКТИРАНЕ НА АНОМАЛНИ ИНСТРУКЦИИ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 3, no. 1, May 2018, pp. 40-44, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/153.