“Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 2 (2015)”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 4, no. 2, May 2018, https://doi.org/10.6666/кнк.v4i2.15.