Jecheva, V. СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 3, бр 3, May 2018, с-ци 52-61, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/133.