“ИНТЕРАКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 3, no. 3, May 2018, pp. 17-24, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/128.