“ИМУНЕН МЕТОД ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 3, no. 4, May 2018, pp. 131-7, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/123.