Monova-Zheleva, M., Y. Zhelev, и R. Stewart. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ С ИКОНИ ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БУРГАС. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 3, бр 4, May 2018, с-ци 92-01, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/119.