“ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА МАГИСТРИ С ПОМОЩТА НА UNIGRAPHICS NX”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 3, no. 4, May 2018, pp. 26-40, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/112.