Nikolova, E. ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР КЪМ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 3, бр 4, May 2018, с-ци 1-4, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/109.