Georgiev, G., и I. Balabanova. КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ТЕЛЕТРАФИЧНИ СИСТЕМИ С ЯВНИ ЗАГУБИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 4, бр 1, May 2018, с-ци 85-94, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/108.