Kravjar, J. „НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПЛАГАРИЗАЦИЯ В СЛОВАКИЯ: В РАБОТА СЛЕД 2010 г“. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 4, бр 1, May 2018, с-ци 66-70, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/106.