Vatakov, V., и V. Gugova. OPTICAL BURST SWITCHING: ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ КОЛИЗИИ НА ПАКЕТИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 4, бр 1, May 2018, с-ци 25-32, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/103.