Markova, V. ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКТ ПРЕЦИЗНИ U/I И I/U ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА АНАЛОГОВИ СИГНАЛИ НА ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 4, бр 1, May 2018, с-ци 14-24, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/102.