“ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА В ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, vol. 4, no. 1, Mar. 2015, pp. 3-13, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/101.