Kolev, I., и E. Koleva. ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА В ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, том 4, бр 1, Mar. 2015, с-ци 3-13, https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/101.