[1]
M. Monova-Zheleva и M. Tramonti, ИЗПОЛЗВАНИЯ НА ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ, КНК, том 4, бр 2, с-ци 106- 125, Май 2018.