[1]
“СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ”, КНК, vol. 4, no. 2, pp. 96–105, May 2018, Accessed: Jul. 22, 2024. [Online]. Available: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/98