[1]
A. Toshkov, Y. Zhelev, E. Nikolova, и M. Zaharieva, Опитът на Офиса за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет в алфа тестване на прототипи, КНК, том 4, бр 3, с-ци 72-84, Май 2018.