[1]
“ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА МАСОВИ ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ”, КНК, vol. 5, no. 2, pp. 17–24, May 2018, Accessed: Jun. 19, 2024. [Online]. Available: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/63