[1]
“КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ”, КНК, vol. 5, no. 3, pp. 14–20, May 2018, Accessed: Jun. 16, 2024. [Online]. Available: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/54