[1]
P. Georgieva, КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ, КНК, том 5, бр 3, с-ци 14-20, Май 2018.