[1]
M. Miteva, A. Doycheva, и N. Stancheva, ИНТЕЛИГЕНТНА СРЕДА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ, КНК, том 5, бр 4, с-ци 39-43, Май 2018.