[1]
A. Toskova, E. Doychev, и B. Toskov, ИДЕЯ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ВИРТУАЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, КНК, том 5, бр 4, с-ци 35-38, Май 2018.