[1]
A. Doycheva, V. Ivanova, S. Stoyanov, и E. Doychev, ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА В ПОДКРЕПА НА АНГЛИЙСКОТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНЕ, КНК, том 5, бр 4, с-ци 18-22, Май 2018.