[1]
S. Letskovska и K. Seymenliyski, ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, КНК, том 5, бр 4, с-ци 12-17, Май 2018.