[1]
V. Jecheva и E. Nikolova, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, КНК, том 5, бр 4, с-ци 7-11, Май 2018.