[1]
S. Stoianov, D. Orozova, и I. Popchev, ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ, КНК, том 5, бр 4, с-ци 1-7, Май 2018.