[1]
I. Ivanov, V. Vanteva, и P. Georgieva, РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ВИДЕО ПОТОК В РЕАЛНО ВРЕМЕ, КНК, том 6, бр 1, с-ци 69-98, Май 2018.