[1]
S. Nikolova и P. Georgieva, ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В БИОЛОГИЯТА, КНК, том 6, бр 1, с-ци 56-68, Май 2018.