[1]
“ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ НАВЛИЗАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАЛКАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ – КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”, КНК, vol. 6, no. 1, pp. 8–19, Mar. 2017, Accessed: Jun. 19, 2024. [Online]. Available: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/37