[1]
“СРАВНИТЕЛНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА СЪС СЕЛЕКТИРАНИ РЕГИОНИ С PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA) И KERNEL PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (KPCA) И ФИЛТРИ НА ГАБОР”, КНК, vol. 6, no. 1, pp. 3–7, May 2018, Accessed: Jun. 19, 2024. [Online]. Available: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/34