[1]
A. Toshkov, D. Binev, и D. Minchev, Платформа за електронни издания на центъра по информатика и технически науки на бургаския свободен университет, КНК, том 1, бр 1, с-ци 2-11, Май 2018.