[1]
“ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В КОНТЕКСТА НА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТТА”, КНК, vol. 12, no. 1, pp. 37–44, Mar. 2024, Accessed: Jul. 20, 2024. [Online]. Available: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/282