[1]
“ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ВИСШАТА МАТЕМАТИКА”, КНК, vol. 12, no. 1, Jan. 2024, Accessed: Jul. 13, 2024. [Online]. Available: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/281