[1]
“ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ”, КНК, vol. 1, no. 1, pp. 42–47, May 2018, Accessed: Jul. 22, 2024. [Online]. Available: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/28