[1]
V. Jecheva и E. Nikolova, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, КНК, том 1, бр 1, с-ци 42-47, Май 2018.