[1]
“ОПИТЪТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ С ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ”, КНК, vol. 11, no. 1, pp. 64–72, Dec. 2022, Accessed: Jun. 16, 2024. [Online]. Available: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/271