[1]
N. Dragneva, МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ С ДВА КРАНА В ЕДИН ТРЮМ НА КОРАБ, КНК, том 11, бр 1, с-ци 12-16, Ное 2022.