[1]
“ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА”, КНК, vol. 10, no. 1, pp. 11–15, Dec. 2021, Accessed: Jun. 19, 2024. [Online]. Available: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/261