[1]
K. Seymenliyski, ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА, КНК, том 10, бр 1, с-ци 11-15, Дек 2021.