[1]
D. Minchev, ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОТГОВОР НА НАРАСТВАЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА, КНК, том 10, бр 1, с-ци 16-28, Сеп 2022.