[1]
D. Mareva, РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗХОДНАТА МОЩНОСТ НА АВТОНОМНИ РЕЗОНАНСНИ ИНВЕРТОРИ, КНК, том 10, бр 1, с-ци 2-10, Мар 2021.