[1]
N. Dragneva, МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТИПОВИ ТОВАРИ, КНК, том 9, бр 1, с-ци 49-55, Дек 2020.