[1]
E. Nikolova и V. Jecheva, ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС НА ИНОМОДЕЛ – СРЕДСТВО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС МОДЕЛИ, КНК, том 8, бр 1, с-ци 23-35, Юни 2019.