[1]
“СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА И MOOCS”, КНК, vol. 7, no. 1, pp. 125–131, Jul. 2018, Accessed: Jul. 20, 2024. [Online]. Available: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/218