[1]
N. Dragneva, ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА ВОДАЧ-АВТОМОБИЛ-СРЕДА, КНК, том 7, бр 1, с-ци 114-118, Юли 2018.