[1]
B. Toskov и A. Toskova, НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ, КНК, том 7, бр 1, с-ци 100-106, Юли 2018.